Odborné články

Měření síry v palivech a olejích

Během rafinace a zpracovávání paliv a olejů je měření obsahu síry kritické. S důvodu ochrany životního prostředí a ovlivnění kvality je síra v uhlovodících pěčlivě sledována podle vládních a mezinárodních nařízení. Navíc se bude maximální úroveň obsahu síry v... více

Inovatívny posun v komerčných spektrometroch

Rozhovor s Michalem Lomenem, jednatelem společnosti SPECTRO APS, Slovensko. Spoločnosť  SPECTRO  v  Nemecku,  ktorú  na Slovensku zastupuje Spectro APS, získala za produkt SPECTRO MS ICP prestížnu striebornú medailu technických novinárov na najväčšom... více

Použitie RTG spektrometra na analýzu síry

Michal Lomen – SPECTRO APS, Martin, Slovensko Použitie RTG (röntgen fluorescenčná spektrometria) spektrometra na analýzu síry v procese kontroly a výroby palív a mazacích látok Spaľovaním palív vyrobených z ropných produktov sa dostáva do ovzdušia SO , ktorý spôsobuje... více

Fyzikálno-chemické metódy používané v petrochémii

Michal Lomen – SPECTRO APS, Martin, Slovensko Fyzikálno-chemické metódy používané v petrochémii, analýze olejov a mazív více

Indukčne viazaná plazma s optickým emisným spektrometrom

Michal Lomen – SPECTRO APS, Martin, Slovensko V tomto článku by som chcel ukázať analytické možnosti ICP OES (Inductive  Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry – indukčne viazaná plazma  s  optickým emisným spektrometrom) spektrometra v procese kontroly... více

ICAL-inteligentní kalibrace a její možnosti pro OES spektrometry

Petr Kolečkář, Petr Huvar, Ludvík Švardala – SPECTRO CS, Ostrava; Abstrakt pro konferenci Hutní analytika 2005 v Ustroni, PL Abstrakt pro konferenci Hutní analytika 2005 v Ustroni, PL   více

(c) 2011 - 2024 Copyright SPECTRO CS, s.r.o.