Odborné články

Porovnání druhů pozorování plazmy u ICP-OES

V odkazu uvedeném níže se můžete seznámit s problematikou pozorování plazmy u opticko emisních spektrometrů s integovaně vázanou plazmou. více

Q100 Opticko emisní spektrometr s rotační diskovou elektrodou

V odborném časopise Tribotechnika byl uveřejněn článek "Q100 Opticko emisní spektrometr s rotační diskovou elektrodou" více

Použití ručních analyzátorů olejů

V odborném časopise Strojírenství byl uveřejněn článek "Použití ručních analyzátorů olejů pro údržbu motorů". více

Jak je to s uhlíkem v litině

Odborný článek popisující nové technologie v oblasti analýzy litiny a zejména uhlíku pomocí optické emisní spektrometrie. více

Měřící systémy pro environmentální aplikace.

ICP a XRF spektrometry pro analýzu těžkých kovů a ostatních prvků ve vzorcích z životního prostředí. více

Měření biopaliv pomocí XRF a ICP

Pomocí výkonných energo-dispersních rentgenových (ED-XRF) spektrometrů a spektrometrů s induktivně vázanou plazmou (ICP-OES)od firmy SPECTRO je možno řešit provozní a laboratorní elementární analýzu,která vyžaduje ty nejnáročnější požadavky na testování udaných... více

Měření síry v palivech a olejích

Během rafinace a zpracovávání paliv a olejů je měření obsahu síry kritické. S důvodu ochrany životního prostředí a ovlivnění kvality je síra v uhlovodících pěčlivě sledována podle vládních a mezinárodních nařízení. Navíc se bude maximální úroveň obsahu síry v... více