Jak je to s uhlíkem v litině

Odborný článek popisující nové technologie v oblasti analýzy litiny a zejména uhlíku pomocí optické emisní spektrometrie.

C_v_litine