O společnosti SPECTRO CS

SPECTRO CS - kancelář

Zakladatelé a současně společníci firmy SPECTRO CS mohli zahájit svoji činnost, stejně jako mnoho dalších firem, díky událostem roku 1989. Oproti řadě jiných podnikatelů, kteří se rodili na počátku devadesátých let, však měli nespornou výhodu. Všichni čtyři zakladatelé firmy již na svém předchozím pracovišti zajišťovali servisní služby pro několik významných zahraničních výrobců, kteří dodávali spektrometry na tehdejší československý trh. Vedle cenných kontaktů nezbytných pro zahájení vlastní činnosti proto byli velmi dobře připraveni také po odborné stránce, neboť během své dosavadní profesní kariéry absolvovali celou řadu úzce specializovaných servisních školení.

Registrace firmy SPECTRO CS proběhla velmi rychle v srpnu roku 1991 a protože předchozí zaměstnavatel neměl námitky k odchodu svých zaměstnanců, zahájila firma svoji činnost k 1. lednu 1992. V té době již bylo v tehdejším Československu nainstalováno 70 přístrojů dodaných německou společností SPECTRO A.I. V průběhu necelých 10 let stoupl tento počet na celkových 350 přístrojů (z toho 275 v ČR a 75 v SR). V dnešní době přerostl počet 800 přístrojů.

Přístroje dodávané společností SPECTRO CS umožňují rychlou spektrální analýzu, k níž využívají principů optické emise, rentgenové fluorescence a FTIR spektrometrie. Mezi hlavní využití těchto přístrojů patří rychlá chemická analýza organických vzorků, vod, olejů, slitin kovů, práškových materiálů a drahých kovů, zajištění měření tloušťky pokovených vrstev či rentgenová mikroanalýza pro vědecké a forezní aplikace.

Mezi hlavní nabízené činnosti společnosti SPECTRO CS patří:

 • Kompletní dodávky na klíč
 • Instalace, záruční a pozáruční servisní služby
 • Školení obsluhy u stávajících a nových zákazníků
 • Provádění pravidelných prohlídek a kalibrací
 • Dodávky náhradních dílů a referenčních materiálů
 • Návody na obsluhu v češtině
 • Překlady ovládacích SW do češtiny

Uvedené činnosti zajišťuje 8 stálých zaměstnanců firmy SPECTRO CS  a 2 externí spolupracovníci. V listopadu 2011 jsme rozšířili podporu a servis z Prahy. Prodejní činnost na Slovensku včetně dodávek, instalací a kompletního servisu dle požadavků zákazníků zajišťuje  firma SPECTRO APS, která sídlí  Martině.

Certifikát jakosti dle ISO 9002

Již od roku 1996 vlastní společnost SPECTRO CS certifikát jakosti dle ISO 9002 od firmy LRQA. Od roku 2002 vlastní certifikát ISO 9001:2016. Od roku 2005 provádí certifikaci TÜV CZ, pobočka Ostrava. Mezi důležité a velmi sledované úkoly patří i nadále velmi rychlý servisní zásah při ohlášení závady uživatelem. 

Společnost SPECTRO CS je výhradním zástupcem pro marketing, prodej a servis firem:

 • SPECTRO Analytical Instrument, Kleve, SRN
 • Spectro Scientific, Chelmsford, USA
 • SPECTRUMA, Hof, SRN
 • FLUXANA, Bedburg-Hau, SRN
 • PD Instrument, Kleve, SRN a Toszek, Polsko
 • MBH Analytical, Barnet, VB

Společnost SPECTRO CS se sice na českém a slovenském trhu řadí k malým firmám, nicméně svým zaměřením i množstvím instalovaných přístrojů ve většině oceláren, sléváren a tavíren neželezných kovů, strojírenských závodech či kriminalistických a celních laboratořích má v těchto organizacích významný vliv na zajištění kontroly kvality co do chemického složení nejrůznějších materiálů.

Identifikační údaje

Spisová značka: C 1245 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
Název subjektu:    SPECTRO CS, s. r. o.
IČ: 41034716
Sídlo: Ostrava, Zábřeh, Rudná 1361/51, PSČ 700 30
Den zápisu: 29.08.1991

(c) 2011 - 2024 Copyright SPECTRO CS, s.r.o.