Q100 Opticko emisní spektrometr s rotační diskovou elektrodou

V odborném časopise Tribotechnika byl uveřejněn článek "Q100 Opticko emisní spektrometr s rotační diskovou elektrodou"