Měřící systémy pro environmentální aplikace.

ICP a XRF spektrometry pro analýzu těžkých kovů a ostatních prvků ve vzorcích z životního prostředí.

(c) 2011 - 2024 Copyright SPECTRO CS, s.r.o.