Měřící systémy pro environmentální aplikace.

ICP a XRF spektrometry pro analýzu těžkých kovů a ostatních prvků ve vzorcích z životního prostředí.