Měření biopaliv pomocí XRF a ICP

Pomocí výkonných energo-dispersních rentgenových (ED-XRF) spektrometrů a spektrometrů s induktivně vázanou plazmou (ICP-OES)od firmy SPECTRO je možno řešit provozní a laboratorní elementární analýzu,která vyžaduje ty nejnáročnější požadavky na testování udaných specifikací výrobků.

(c) 2011 - 2024 Copyright SPECTRO CS, s.r.o.