Měření síry v palivech a olejích

Během rafinace a zpracovávání paliv a olejů je měření obsahu síry kritické. S důvodu ochrany životního prostředí a ovlivnění kvality je síra v uhlovodících pěčlivě sledována podle vládních a mezinárodních nařízení. Navíc se bude maximální úroveň obsahu síry v palivech pořád snižovat. Proto analytické přístroje v dnešní době hrajou klíčovou roli, tak jako nikdy před tím.