Inovatívny posun v komerčných spektrometroch

Rozhovor s Michalem Lomenem, jednatelem společnosti SPECTRO APS, Slovensko.

Spoločnosť  SPECTRO  v  Nemecku,  ktorú  na Slovensku zastupuje Spectro APS, získala za produkt SPECTRO MS ICP prestížnu striebornú medailu technických novinárov na najväčšom veľtrhu analytickej chémie a aplikovanej  spektroskopie na svete Pittcon 2009 v USA.  Viac  informácií poskytol Ing. Michal  Lomen, konateľ SPECTRO APS.