Komplexní řešení pro rychlou spektrální analýzu

Odborné články

Provozní analýza oleje pro monitorování stavu strojů v průmyslu

Provozní analýza oleje pro monitorování stavu strojů v průmyslu (20.10.2016)

Odborný článek si prosím stáhněte zde: |celý článek|

Q100 Opticko emisní spektrometr s rotační diskovou elektrodou

Q100 Opticko emisní spektrometr s rotační diskovou elektrodou (25.9.2015)

V odborném časopise Tribotechnika byl uveřejněn článek "Q100 Opticko emisní spektrometr s rotační diskovou elektrodou" |celý článek|

Použití ručních analyzátorů olejů

Použití ručních analyzátorů olejů (20.9.2015)

V odborném časopise Strojírenství byl uveřejněn článek "Použití ručních analyzátorů olejů pro údržbu motorů". |celý článek|

Jak je to s uhlíkem v litině

Jak je to s uhlíkem v litině (30.10.2011)

Odborný článek popisující nové technologie v oblasti analýzy litiny a zejména uhlíku pomocí optické emisní spektrometrie. |celý článek|

Měřící systémy pro environmentální aplikace.

Měřící systémy pro environmentální aplikace. (18.7.2011)

ICP a XRF spektrometry pro analýzu těžkých kovů a ostatních prvků ve vzorcích z životního prostředí. |celý článek|

Měření biopaliv pomocí XRF a ICP

Měření biopaliv pomocí XRF a ICP (18.11.2010)

Pomocí výkonných energo-dispersních rentgenových (ED-XRF) spektrometrů a spektrometrů s induktivně vázanou plazmou (ICP-OES)od firmy SPECTRO je možno řešit provozní a laboratorní elementární analýzu,která vyžaduje ty nejnáročnější požadavky na testování udaných... |celý článek|

Měření síry v palivech a olejích

Měření síry v palivech a olejích (18.11.2010)

Během rafinace a zpracovávání paliv a olejů je měření obsahu síry kritické. S důvodu ochrany životního prostředí a ovlivnění kvality je síra v uhlovodících pěčlivě sledována podle vládních a mezinárodních nařízení. Navíc se bude maximální úroveň obsahu síry v... |celý článek|

Inovatívny posun v komerčných  spektrometroch

Inovatívny posun v komerčných spektrometroch (23.10.2010)

Rozhovor s Michalem Lomenem, jednatelem společnosti SPECTRO APS, Slovensko. Spoločnosť  SPECTRO  v  Nemecku,  ktorú  na Slovensku zastupuje Spectro APS, získala za produkt SPECTRO MS ICP prestížnu striebornú medailu technických novinárov na najväčšom... |celý článek|

Použitie RTG spektrometra na analýzu síry

Použitie RTG spektrometra na analýzu síry (23.10.2010)

Michal Lomen – SPECTRO APS, Martin, Slovensko Použitie RTG (röntgen fluorescenčná spektrometria) spektrometra na analýzu síry v procese kontroly a výroby palív a mazacích látok Spaľovaním palív vyrobených z ropných produktov sa dostáva do ovzdušia SO , ktorý spôsobuje... |celý článek|

Fyzikálno-chemické metódy používané v petrochémii

Fyzikálno-chemické metódy používané v petrochémii (23.10.2010)

Michal Lomen – SPECTRO APS, Martin, Slovensko Fyzikálno-chemické metódy používané v petrochémii, analýze olejov a mazív |celý článek|

Indukčne viazaná plazma s optickým emisným spektrometrom

Indukčne viazaná plazma s optickým emisným spektrometrom (23.10.2010)

Michal Lomen – SPECTRO APS, Martin, Slovensko V tomto článku by som chcel ukázať analytické možnosti ICP OES (Inductive  Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry – indukčne viazaná plazma  s  optickým emisným spektrometrom) spektrometra v procese kontroly... |celý článek|

ICAL-inteligentní kalibrace a její možnosti pro OES spektrometry

ICAL-inteligentní kalibrace a její možnosti pro OES spektrometry (20.4.2005)

Petr Kolečkář, Petr Huvar, Ludvík Švardala – SPECTRO CS, Ostrava; Abstrakt pro konferenci Hutní analytika 2005 v Ustroni, PL Abstrakt pro konferenci Hutní analytika 2005 v Ustroni, PL   |celý článek|