Test optických emisních spektrometrů

Test optických emisních spektrometrů pro rychlou analýzu prvků s CCD detektory.

Přinášíme výsledky zkoušek měření provozního vzorku a standardu na spektrometru SPECTROMAXx a na konkurenčních přístrojích prováděných dne 21. 1. 2011.

Optické emisní spektrometry pro rychlou analýzu prvků s CCD detektory - srovnání výsledků:

Tak jako v jiných oborech a nejen v současnosti, se klade při výběru spektrometru velký důraz na jeho cenu. Po období, kdy jen málo světových výrobců OE spektrometrů si mohlo dovolit investovat značné prostředky do vývoje zcela nových přístrojů, se v loňském roce najednou objevila celá řada výrobců spektrometrů s CCD detektory. V mnoha případech, po dobu řady dlouhých let přinášeli mnoho nejrůznějších článků, přednášek a publikací, ve kterých zdůvodňovali, že OE spektrometry s CCD není to nejlepší a dlouhodobě prospěšné řešení. Najednou obrátili a začali sami s výrobou těchto spektrometrů s CCD prvky. Nevýhodou těchto nejnovějších výrobců je jejich malá zkušenost v této oblasti a s tím související "dětské nemoci" a problémy se zajištěním citlivosti, přesnosti, stability, jednoduchosti ovládání a malými provozními náklady.

Spektrometry řady SPECTROMAXx jsou už pátou generací a tak těmito neduhy netrpí a naopak postupným vylepšováním konstrukce a jednotlivých důležitých komponent, patentované techniky ICAL, budicího generátoru a optimalizací rozvodu argonu včetně spořiče přispělo k vývoji jedinečné řady spektrometrů s CCD. Dá se zodpovědně prohlásit, že kvalita výsledků tohoto spektrometru je srovnatelná s tou, kterou dosahují i nejlepší nejnovější velké laboratorní spektrometry.

Při nedávných zkouškách byly prověřovány parametry několika spektrometrů ve stolním provedení od různých výrobců a spektrometru SPECTROMAXx. Naměřené hodnoty přesnosti Tab. č. 1 až č. 4 a zaručované hodnoty citlivosti a rozsahy měření v Tab. č. 5 jsou uvedeny pro nejčastější použití a to pro analýzu oceli a litiny. Z naměřených hodnot vyplývá, že výsledky na OE spektrometru SPECTROMAXx jsou podstatně lepší než na konkurenčních. A to je hlavní důvod, proč je jeho cena vyšší.

Výsledky zkoušek měření provozního vzorku a standardu na spektrometru SPECTROMAXx prováděných dne 21. 1. 2011

Dne 21. 1. 2011 byly jiskřeny vzorky tvárné litiny na spektrometru SPECTROMAXx. Stejné vzorky byly jiskřeny na spektrometrech konkurenčních firem u dalších uživatelů. V následujících tabulkách jsou uvedeny naměřené hodnoty na významných prvcích. Z výsledků vyplývá, že spektrometr SPECTROMAXx dává výsledky, které odpovídají hodnotám zaručovaných firmou SPECTRO a jsou ve velké většině lepší než výsledky naměřené na konkurenčních spektrometrech.