Rozšíření analytických možností SPECTROMAXx

Uhlík je nejdůležitější prvek v litině. Proto musí být během procesu tavení neustále monitorován. Odběr vzorku bývá často kritický, protože  pomalé zchlazení způsobuje vytvoření nežádoucího vměstku - grafitu. Jak je všeobecně známo, pro přesné stanovení obsahu uhlíku pomocí jiskrového výboje optickým emisním spektrometrem, je potřeba vyrobit takový vzorek, který nemá žádný obsah volného grafitu. Tedy struktrura vzorku musí být tzv. "bílá".  Nedávno firma SPECTRO přišla na trh s novou patentovanou metodou analýzy uhlíku v litině, která umožňuje přesnější stanovení jeho obsahu, pokud není analyzovaný vzorek takto optimální. To znamená, ve vzorku je určité množství volného grafitu. Tato metoda byla vyvinuta pro větší laboratorní spektrometr SPECTROLAB.

Nyní je tuto metodu možno využít i u menšího stolního spektrometru SPECTROMAXx !!!!  Zjednodušený princip této metody spočívá v tom, že se už během předjiskření analyzovaného místa stanoví množství obsahu volného grafitu a na základě toho se použijí speciální budící podmínky a nový pár analytických kanálů C/Fe ref. Tato metoda není určena pro analýzu hotových výrobků (šedá struktura) a lze ji uplatnit pouze u verze SPECTROMAXx M !

Ale i u nižší verze - SPECTROMAXx F došlo k vylepšení už tak vynikajících analytických možností, a to v rořšíření kalibračních rozsahů několika prvků.

Nejen díky těmto novinkám patří SPECTROMAXx k absolutní špičce na trhu a v oblasti optických emisních spektrometrů zůstává i nadále nejprodávanejším zařízením na světě !!!!

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE, TÝKAJÍCÍCH SE OBOU NOVINEK NÁS KONTAKTUJTE