ICP-OES SPECTRO ARCOS

ICP-OES spektrometr SPECTRO ARCOS nabízí až dvakrát lepší rozlišení, a stává se tak ideálním analyzátorem velmi složitých materiálů s bohatým množstvím čar a pro ultrastopovou analýzu.

Největší výrobce spektrometrů firma Spectro AI, Kleve, SRN uvedla na začátku roku 2022 na trh nový ICP-OES spektrometr SPECTRO ARCOS.

Jedná se o nový model ICP OES spektrometru, který je volným pokračováním velice úspěšného ICP-OES spektrometru fy SPECTRO ARCOS, jenž se zejména osvědčil při analýze těžkých a komplikovaných matric (podle sloganu tam kde ostatní končí, my začínáme...).

Při jeho konstrukci se vycházelo z technických zkušeností získaných u předchozích modelů (ARCOS), zejména ze zkušeností získaných při konstrukci menších, ale výkonných a hlavně snadných na obsluhu ICP-OES spektrometrů SPECTRO GENESIS a SPECTRO GREEN. Spojením předností těchto přístrojů a vylepšením technických parametrů vznikl ICP-OES spektrometr SPECTRO ARCOS, který bez nadsázky splňuje ty nejnáročnější požadavky na zejména složité analýzy roztoků při zachování jednoduché a nenáročné obsluhy.

Rychlost analýz,možnost měření všech prvků v rozsahu od 130 až po 800 nm (včetně halogenů Br, I, Cl), simultánní snímání celého spektra (libovolného množství prvků a jejich čar), konstantní spektrální rozlišení 8pm, velmi nízké limity detekce nejen v pitné vodě ale i v relativně těžkých matricích rozšiřují jeho oblast použití.

Zároveň při využití mnoha patentovaných řešení jako jsou např.:

 • uzavřená a jednou pro vždy argonem naplněná optika (není potřeba proplachu ani použití vakua),
 • MULTI VIEW - samostatný radiální i axiální pohled do plazmy,
 • TWIN INTERFACE - současně radiální i axiální pohled do plazmy
 • DSOI - dvojí pohled do radiální plazmy pro zlepšení LoD
 • nový generátor plazmy, volně běžící na 27 MHz,
 • chlazení celého přístroje pouze vzduchem,
 • rychlost snímání a ukládání celého kontinuálního spektra a tím i zvýšená četnost vzorků
 • stabilizace přístroje po zapnutí plazmy do 5 min!!

činí provoz velice ekonomickým při zachování špičkových parametrů. Umožňuje měření tzv. tranzientních spekter, tzn. použití například ve spojení s laserovým generátorem k měření, skenování a mapování vzorků laserovou ablací anebo ve spojení s kapalinovým chromatografem k měření speciací.

VÍCE INFORMACÍ V PŘILOŽENÉM DOKUMENTU ZDE

 

Kategorie

 • ICP-OES spektrometry

Aplikace

 • Analýza chemického složení kapalných materiálů
 • Analýza chemického složení kovových i nekovových materiálů
 • Analýza chemického složení kovových materiálů
 • Analýza chemického složení pevných, sypkých i kapalných materiálů
 • Analýza RoHS a WEEE

Odvětví

 • Chemický průmysl
 • Environmentální průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Kovozpracující průmysl
 • Petrochemický průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Výzkum a vývoj

Výrobce

 • Spectro Analytical Instruments

(c) 2011 - 2024 Copyright SPECTRO CS, s.r.o.