Přístroje pro prediktivní údržbu a analýzu olejů a paliv

Prediktivní údržba a analýza olejů a paliv

Vzhledem v tomu, že spolehlivé provozování důležitých a nákladných zařízení není ve všech průmyslových závodech jednoduché, jsou proto pro řízení provozuschopnosti strojů a zařízení implementovány programy prediktivní údržby. Analýza olejů přímo v provozu je klíčová technika pro program spolehlivosti a údržby na základě sledování stavu zařízení. Zahrnuje analýzy vibrací, termografie a ostatní technologie prediktivní údržby. To vyžaduje, aby externí laboratoře doručily výsledky analýz olejových vzorků včas. Během časových prodlev se ale může stav zařízení podstatně změnit. Olejová analýza přímo na místě eliminuje tyto prodlevy a umožňuje prosadit okamžité rozhodnutí o provedení nezbytné akce.
Koroze a opotřebení způsobuje degradaci povrchu mazaných části zařízení a jsou hlavní příčinou mechanicky vyvolaných prostojů. Koroze je způsobena vodou nebo jinými látkami, které reagují s kovovým povrchem, zatímco opotřebení je způsobeno obroušením povrchu, adhezí a únavou materiálu.


Analýza oleje poskytuje včasné informace o opotřebení zařízení a identifikuje
příčiny vzniku problémů.

Spectroil řady 100

Spectroil řady 100

Nový, kompletně polovodičový opticko emisní spektrometr Spectroil  řady 100 slouží k analýze použitých olejů z hlediska obsahů a chemického složení otěrových kovů. Vlastnosti:       Vyhovuje normě ASTM D6595 - "Standard Test Method for... více

LaserNet řady 200

LaserNet řady 200

Analyzátor velikosti a klasifikátor tvarů částic včetně vyhodnocení viskozity. Spectro LaserNet řady 200 používá laserové technologie a pokročilý SW pro identifikaci částic v olejích a sledování feročástic. Hlavní rysy analyzátoru Spectro LaserNet řady... více

ASP LaserNet 200 Autosampler

ASP LaserNet 200 Autosampler

ASP LaserNet 200 Autosampler - ASP (Automatic Sample Preparation) umožňuje automatickou analýzu až 24 vzorků při době zpracování jednoho vzorku 3 až 5 minut (v závislosti na viskozitě). Vice informací zde. více

Ferrograf T2FM 500

Ferrograf T2FM 500

Analytický ferografický systém T2FM 500 pro přesné měření a analýzu opotřebených částic v mazivech. Hlavní rysy analytického ferografického systému T2FM 500: Účinné oddělení opotřebovaných částic a nečistot od kapalných vzorků Rychlá příprava... více

FDM 6000

FDM 6000

Přenosný přístroj na měření zředění palivem. Tento mobilní přístroj umožňuje stanovovat procentuální množství zředění oleje palivem s přesností +/- 0.2 %. Hlavní rysy analyzátoru FDM 6000:   Doba měření jen 60 sec Samodiagnostický program v... více

FluidScan řada 1000

FluidScan řada 1000

Ruční, rychlý, přesný a cenově efektivní přístroj pro stanovení opotřebení a znečištění mazadel přímo na místě. Přístroj umožňuje přímé kvantitativní měření stavu maziv a hraje významnou roli v monitorování stavu strojů v proaktivní a prediktivní údržbě.... více

MiniVisc 3000

MiniVisc 3000

Přístroj pro vysoce přesné měření změny kinematické viskozity, hlavně z důvodu kontaminace, degradace nebo záměny olejů. Díky přesnému měření viskozity je možno prodloužit dostupnost důležitých zařízení a snížit počet a dobu neplánovaných prostojů. Přístroj... více

FieldLab 58 Integrovaný analyzátor maziv a olejů

FieldLab 58 Integrovaný analyzátor maziv a olejů

FieldLab 58 Integrovaný analyzátor maziv a olejů Toto nové řešení Vám umožňuje mít univerzální analytický nástroj. Tento patentovaný návrh kombinuje čítač částic, filtraci, elementární spektrometr s IČ spektrometrem a viskozimetrem. Můžete testovat stav a... více

FerroCheck 2000

FerroCheck 2000

FerroCheck řady 2000 umožňuje rychlé a jednoduché měření celkového obsahu feročástic v olejích a mazivech pro účely údržby a sledování stavů strojů a motorů. Typické komponenty, u kterých se tyto trendy (jako součást programu údržby) sledují jsou: ■... více

(c) 2011 - 2024 Copyright SPECTRO CS, s.r.o.