FieldLab 58 Integrovaný analyzátor maziv a olejů

FieldLab 58 Integrovaný analyzátor maziv a olejů


Toto nové řešení Vám umožňuje mít univerzální analytický nástroj. Tento patentovaný návrh kombinuje čítač částic,
filtraci, elementární spektrometr s IČ spektrometrem a viskozimetrem.
Můžete testovat stav a kondici zařízení (otěry),
kontaminaci a stav maziv pomocí měření velice malého množství oleje bez nutnosti použití rozpouštědel.

Může vylepšit Vaše operace třemi způsoby:

1. Lepší využití vybavení pro lepší bezpečnost, snížení prostojů, prodloužení živostnosti komponentů,
optimalizovanou výměnu částí a snížení spotřeby oleje a paliva.

2. Lepší údržba vybavení pro identifikaci a měření kontaminace maziv a opotřebení komponentů, eliminaci
zbytečných oprav nebo inspekcí, snížení servisních zásahů a oprav přímo na místě a optimalizaci servisních intervalů.

3. Lepší management vybavení pro přesnější odhad nákladů a řízení, zlepšení evidence a identifikace
chybných postupů operátorů.

Vlastnosti

 • Vyhovuje normě ASTM WK38220 - "New Test Method for Coupled Particulate and Elemental Analysis using XRF for In-Service Oils"
 • Robustní zpracování pro práci v terénu
 • Okamžité výsledky pro možnost rychlého rozhodnutí
 • Měří všechny typy maziv
 • Přesně detekuje potenciální poruchy či zničení strojů jěště před tím, než k tomu dojde
 • Jednoduchý pro  transport
 • Integrovaný software pro přesnou analýzu kapalin
 • Dotyková obrazovka, baterie, Bluetooth a WIFI


FieldLab 58 se skládá z následujících částí:

 • Kvantifikátor filtrace částic pro  analýzu opotřebení kovových částí pomocí XRF technologie a čítače částic
 • Kinematický viskozimetr bez rozpouštědel při 40oC, který měří kinematickou viskozitu maziva
 • Infračervený spektrometr využívající inovovanou "flip-top" celu a měřící  TAN/TBN, obsah vody, saze, oxidace a záměnu maziv pomocí IČ technologie

Kategorie

 • Přístroje pro prediktivní údržbu a analýzu olejů a paliv

Aplikace

 • Analýza kovových materiálů v olejích a palivech
 • Analýza olejů a paliv
 • Analýza viskozity olejů a paliv
 • Klasifikace tvarů a počtů částic
 • Měření degradace a kontaminace olejů
 • Měření ředění olejů palivem

Odvětví

 • Chemický průmysl
 • Environmentální průmysl
 • Petrochemický průmysl
 • Vojenský průmysl

Výrobce

 • Spectro Scientific