ED XRF SPECTRO SCOUT

SPECTRO SCOUT je ED XRF (energo disperzní rentgeno fluorescenční) spektrometr, který má srovnatelnýanalytický výkon stolních laboratorních analyzátorů jako je SPECTRO XEPOS, přičemž využívá lehkou přenosnost SPECTRO xSORTu. SPECTRO SCOUT rychle a spolehlivě dosahuje skutečně laboratorních výsledků přímo v terénu zaneuvěřitelně nízkou cenu.

Pro všechny podstatné prvky v rozsahu od Na až po U nabízí SPECTRO SCOUT vyjímečný výkon při širokém koncentračnímrozsahu. Rovněž nabízí obrovskou zpětnou vazbu. Díky neobyčejné přesnosti a rychlosti přímo v terénu je SPECTRO SCOUT ideální pro terénní aplikace.

Zjednodušený program dodává výkonné dotykové rozhranní. Předdefinované aplikační balíčky jsou vytvořené s ohledemna specifické požadavky úloh. Jedinečná iCAL kalibrace potřebuje jen 1 vzorek a pouze 5 minut pro rekalibraci.Nízká hmotnost a malé rozměry nabízí mimořádnou mobilitu. Volitelný integrovaný video systém umožňuje přesné měření požadovaného místa společně s uložením obrázku v bodě měření.

Demonstační video:

Kategorie

 • Ruční a mobilní spektrometry
 • XRF spektrometry

Aplikace

 • Analýza chemického složení kapalných materiálů
 • Analýza chemického složení kovových i nekovových materiálů
 • Analýza chemického složení kovových materiálů
 • Analýza chemického složení pevných, sypkých i kapalných materiálů
 • Analýza drahých kovů
 • Analýza RoHS a WEEE

Odvětví

 • Chemický průmysl
 • Drahé kovy
 • Environmentální průmysl
 • Kovozpracující průmysl
 • Výzkum a vývoj

Výrobce

 • Spectro Analytical Instruments

(c) 2011 - 2024 Copyright SPECTRO CS, s.r.o.