ED XRF SPECTRO XEPOS

 

Elementární analyzátor navržený pro nejnáročnější aplikace - ED XRF (energo dispersní rentgenový fluorescenční) spektrometr SPECTRO XEPOS

Nový spektrometr představuje podstatný skok v energo dispersní fluorescenční technologii. Umožňuje průlomové přednosti v oblasti víceprvkové analýzy hlavních, ale i stopových koncentrací prvků. Nové pokroky v buzení a detekci přináší výjimečnou citlivost (limity detekce), přesnost a správnost měření. Excelentní přístroj vyniká hlavně v oblasti kritických úloh - od rychlých přehledových analýz, až k přesnému řízení jakostí výrobků. Vhodné použití je v online zpracování v různých odvětvích průmyslu, jako je geologie, hornictví, monitorování životního prostředí a nakládáni s odpady a pro výzkum a vývoj na akademické půdě.

Různé verze provedení maximalizují výkon pro vybrané elementární skupiny specifických matric. Inovovaná rentgenka a unikátní nová adaptivní budící technologie poskytují tu nejvyšší možnou citlivost optimalizovanou na cílové prvky. 

 

 

xepos_xep05_schematics2

 

 

Celkový přehled

 

 

 

 

 

Měřící komora

 

 

 

 

 

 

Princip buzení 

 

 

 

 

 

Pracovní postup

 

 

 

 

 

Metoda Turboquant

 

 

Kategorie

 • XRF spektrometry

Aplikace

 • Analýza chemického složení kapalných materiálů
 • Analýza chemického složení kovových i nekovových materiálů
 • Analýza chemického složení kovových materiálů
 • Analýza chemického složení pevných, sypkých i kapalných materiálů
 • Analýza drahých kovů
 • Analýza olejů a paliv
 • Analýza RoHS a WEEE

Odvětví

 • Chemický průmysl
 • Drahé kovy
 • Environmentální průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Kovozpracující průmysl
 • Petrochemický průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Vojenský průmysl
 • Výzkum a vývoj

Výrobce

 • Spectro Analytical Instruments

(c) 2011 - 2024 Copyright SPECTRO CS, s.r.o.