GDA 550/750

Přístroj GDA 750 byl vyvinut pro analýzu až 62 prvků na hranicích povrchových vrstev kovových materiálů v laboratorním prostředí. Dále měří změny koncentrací prvků na povrchu s maximální citlivostí a přesností.

GDOS - spektrometr s vysokým rozlišením, vhodný pro laboratorní aplikace.

GDA 750 je mimořádně citlivý vysokovýkonný spektrometr pro stanovení chemického složení povrchů a povlaků. Přístroj umožňuje rychlé stanovení složení a tloušťky technických povlaků. Všechny prvky, včetně těch nejlehčích H, O, N, Cl a C, mohou být kvantitativně určeny. Meze detekce se pohybují v rozsahu 0,1 až 10 ppm, hloubková rozlišovací schopnost činí cca. 0,005 žm. Celková analýza složení homogenního vzorku je rovněž možná.

GDA 750 je vybaven nově vyvinutým, vzduchem chlazeným, budícím zdrojem umožňujícím rozprašování vzorku na průměrech anody od 1 mm do 8 mm. Standardně je spektrometr GDA 750 dodáván jak s DC budícím zdrojem, tak s RF pulsním zdrojem pro analýzu nevodivých materiálů a ultratenkých vrstev do 50 nm. Díky malému průměru těsnícího prstence (pouze 4 mm), je možná i analýza geometricky komplikovaných tvarů.

Volitelná univerzální jednotka vzorku (USU) se může použít pro analýzu nerovných vzorků, nebo pro velice malé vzorky, které by netěsnily na standardním O-ringu.

Kategorie

  • Spektrometry s doutnavým výbojem

Aplikace

  • Analýza chemického složení kovových materiálů
  • Profilová analýza

Odvětví

  • Chemický průmysl
  • Environmentální průmysl
  • Kovozpracující průmysl
  • Výzkum a vývoj

Výrobce

  • Spectruma

(c) 2011 - 2024 Copyright SPECTRO CS, s.r.o.