GDA 150/650

Přístroj GDA 650 umožňuje rychlé stanovení chemického složení a určení tloušťky technických povlaků pro téměř všechny emisních čáry prvků periodické tabulky včetně plynů. Obsahuje nově vyvinutý budící zdroj s průměrem anody od 1 do 4 mm. Tento zdroj se vyznačuje vysokou stabilitou a reprodukovatelností.

GDOES spektrometr s vysokým rozlišením, vhodný pro laboratorní aplikace. GDA 650 je mimořádně citlivý vysoce-výkonný optický emisní spektrometr pro stanovení chemického složení povrchů a povlaků.

Přístroj umožňuje rychlé stanovení složení a tloušťky technických povlaků. Prvky mohou být kvantitativně určeny, včetně lehkých jako H, O, N, C. Limity detekce se pohybují v rozsahu 0,1 až 50 ppm. Hloubková rozlišovací schopnost blízko povrchu činí cca. 50 nm. Je rovněž možno získat chemické složení (homogenního) vzorku.

GDA 650 je vybaven nově vyvinutým, vzduchem chlazeným budícím zdrojem umožňujícím rozprašování vzorku na průměrech anody od 1 mm do 8 mm .Na přání je možno spektrometr GDA 650 doplnit o RF pulsní zdroj pro analýzu nevodivých materiálů. Pomocí těsnícího prstence malého průměru (pouze 5 mm), je možná také analýza geometricky komplikovaných tvarů povrchu.

Volitelná Univerzální jednotka vzorku (USU) se dá výhodně využít pro analýzu nerovných vzorků a nebo pro velice malé vzorky, které by netěsnily na standardním O-kroužku.

Kategorie

  • Spektrometry s doutnavým výbojem

Aplikace

  • Analýza chemického složení kovových materiálů
  • Profilová analýza

Odvětví

  • Chemický průmysl
  • Environmentální průmysl
  • Kovozpracující průmysl
  • Vojenský průmysl
  • Výzkum a vývoj

Výrobce

  • Spectruma

(c) 2011 - 2024 Copyright SPECTRO CS, s.r.o.