Referenční materiály (standardy) pro spektrochemickou analýzu

Podrobně uváděné referenční materiály (standardy) v katalogu MBH jsou rozděleny do jednotlivých kategorií podle doporučení ISO Guide 30-1992. Jedná se o dvě kategorie: referenční materiály a certifikované referenční materiály. Jejich definice je uvedena v úvodu katalogu MBH.

V případě materiálů připravovaných a certifikovaných u MBH jsou tyto materiály klasifikovány jako certifikované referenční materiály, poněvadž byly analyzovány v řadě laboratoří, které byly v jednotlivých státek akreditovány (ve Velké Británii např. společností UKAS).

Kromě referenčních materiálů a certifikovaných referenčních materiálů jsou v katalogu uvedeny kategorie tzv. nastavovacích vzorků, které byly připravovány za účelem dosažení denních požadavků laboratoří používajících spektrometry. Tyto materiály nejsou certifikovány, ale jsou dodávány s tabulkou obsahů jednotlivých prvků a používají se pro každodenní kontrolu kalibrace spektrometrů.

Více na http://www.mbh.co.uk

Kategorie

  • Referenční materiály (standardy)

Aplikace

  • Analýza chemického složení kovových i nekovových materiálů
  • Analýza chemického složení kovových materiálů

Odvětví

  • Chemický průmysl
  • Kovozpracující průmysl
  • Výzkum a vývoj

Výrobce

  • MBH Analytical