Referenční materiály (standardy) pro spektrochemickou analýzu

Podrobně uváděné referenční materiály (standardy) v katalogu MBH jsou rozděleny do jednotlivých kategorií podle doporučení ISO Guide 30-1992. Jedná se o dvě kategorie: referenční materiály a certifikované referenční materiály. Jejich definice je uvedena v úvodu katalogu MBH.

V případě materiálů připravovaných a certifikovaných u MBH jsou tyto materiály klasifikovány jako certifikované referenční materiály, poněvadž byly analyzovány v řadě laboratoří, které byly v jednotlivých státek akreditovány (ve Velké Británii např. společností UKAS).

Kromě referenčních materiálů a certifikovaných referenčních materiálů jsou v katalogu uvedeny kategorie tzv. nastavovacích vzorků, které byly připravovány za účelem dosažení denních požadavků laboratoří používajících spektrometry. Tyto materiály nejsou certifikovány, ale jsou dodávány s tabulkou obsahů jednotlivých prvků a používají se pro každodenní kontrolu kalibrace spektrometrů.

Odkazy na online katalogy:

BAM: 

https://webshop.bam.de/webshop_en/reference-material.html

SUISSE TP (Al CRM)

https://reference-materials.ch/en/searchoutline

LGC:

https://www.lgcstandards.com/GB/en/search?q=CRM%3Arelevance%3Aitemtype%3ALGCProduct%3Aitemtype%3AATCCProduct%3Aitemtype%3ALGCProduct%3Aitemtype%3AATCCProduct%3Amatrix1%3ASolid%3Aitemtype%3ALGCProduct%3Aitemtype%3AATCCProduct%3Aitemtype%3ALGCProduct%3Aitemtype%3AATCCProduct%3Aitemtype%3ALGCProduct%3Aitemtype%3AATCCProduct%3AcategoryName%3AMetal+alloys

B.A.S.:

https://www.basrid.co.uk/bas-crms/

Kategorie

  • Referenční materiály (standardy)

Aplikace

  • Analýza chemického složení kovových i nekovových materiálů
  • Analýza chemického složení kovových materiálů

Odvětví

  • Chemický průmysl
  • Kovozpracující průmysl
  • Výzkum a vývoj

Výrobce

  • MBH Analytical

(c) 2011 - 2023 Copyright SPECTRO CS, s.r.o.