Přístroje pro prediktivní údržbu a analýzu olejů a paliv

Prediktivní údržba a analýza olejů a paliv

Vzhledem v tomu, že spolehlivé provozování důležitých a nákladných zařízení není ve všech průmyslových závodech jednoduché, jsou proto pro řízení provozuschopnosti strojů a zařízení implementovány programy prediktivní údržby. Analýza olejů přímo v provozu je klíčová technika pro program spolehlivosti a údržby na základě sledování stavu zařízení. Zahrnuje analýzy vibrací, termografie a ostatní technologie prediktivní údržby. To vyžaduje, aby externí laboratoře doručily výsledky analýz olejových vzorků včas. Během časových prodlev se ale může stav zařízení podstatně změnit. Olejová analýza přímo na místě eliminuje tyto prodlevy a umožňuje prosadit okamžité rozhodnutí o provedení nezbytné akce.
Koroze a opotřebení způsobuje degradaci povrchu mazaných části zařízení a jsou hlavní příčinou mechanicky vyvolaných prostojů. Koroze je způsobena vodou nebo jinými látkami, které reagují s kovovým povrchem, zatímco opotřebení je způsobeno obroušením povrchu, adhezí a únavou materiálu.


Analýza oleje poskytuje včasné informace o opotřebení zařízení a identifikuje
příčiny vzniku problémů.

MicroLab

MicroLab

AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO ANALÝZU MAZIV Okamžité výsledky testu směsi, které iniciují rozhodnutí o provedení údržby, kde a když jsou potřeba. MicroLab je analytický systém, který zajišťuje komplexní výsledky testů... více

Minilab

Minilab

NOVÁ GENERACE SYSTÉMU OLEJOVÉ ANALÝZY PRO STROJNÍ PRŮMYSL PŘÍMO NA MÍSTĚ  Olejová analýza umožňuje včasnou indikaci zařízení z hlediska opotřebení  a identifikaci podstaty koroze.  Olejová analýza přímo na místě eliminuje prostoje, vzniklé... více

InfraCal2 ATR

InfraCal2 ATR

Nová řada InfraCal 2 ATR slouží pro analýzy v environmentálním průmyslu. Jedná se především o aplikace: - analýza olejů - analýza pitné vody - analýza tuků, olejů a maziv - analýza biosložky v palivech  - analýza ethanolu v benzínu  ... více

(c) 2011 - 2024 Copyright SPECTRO CS, s.r.o.