Nový opticko emisní spektrometr SPECTROLAB M11

Počátkem července byl na veletrhu GIFA v Dusseldorfu představen modernizovaný opticko emisní spektrometr SPECTROLAB M11. Nejnovější verze univerzálního analyzátoru kovových materiálů zahrnuje řadu vylepšení a ve většině případech dosahuje lepších detekčních limitů, než jeho předchůdce (zejména u stopových analýz měděných a hliníkových slitin). Od roku 2007, kdy byl uveden první spektrometr s hybridním optickým systémem, byl všude ve světě o tuto technologii zaznamenán obrovský zájem. Pro mnoho uživatelů otevírá technologie s kombinací dvou typů detektorů nové možnosti pro vylepšení analytického výkonu. Nejnovější SPECTROLAB nabízí výhody fotonásobičových detektorů, umožňující vyhodnocení jednotlivých jisker (SSE) a časově rozlišitelnou spektroskopii (TRS), společně s flexibilním výběrem čar a možností kombinovat analytické a referenční kanály z CCD detektorů. Spojením všech těchto výhod SPECTROLAB přináší nejlepší limity detekce a již dříve nepřekonatelnou stabilitu a reprodukovatelnost analytických výsledků. Optimalizované parametry buzení a inovovaný čtecí systém například umožňují permanentní zlepšení analýzy olověných materiálů se zaměřením na výrobů baterií, nebo analýzu drahých kovů. Své silné stránky ukazuje SPECTROLAB zejména v oblasti testování materiálů v leteckém a automobilovém průmyslu. Nový SPECTROLAB rovněž umožňuje analyzovat hliníkovou, hořčíkovou a titanovou bázi v jediné hardwarové konfiguraci. Díky složitosti spektra to bylo dlouho považováno za nemožné, protože počet a výběr analytických čar byl omezen uspořádaním a velikostí fotonásobičových detektorů. U nového SPECTROLABU je dostupné kompletní spektrum od 120 do 780 nm. Při modernizaci byl kladen velký důraz na jednoduchý provoz a nízké provozní náklady. Proto jsou všechny komponenty jednoduše přístupné jak s hlediska údržby, tak servisu. Diagnostický modul a propracovaný systém hlášení pomáhá uživateli sledovat stav přístroje a přispívá ke snížení doby prostoje. Novým nástrojem a součásti softwarového vybavení je tzv. Sample Result Manager, který spravuje všechny naměřené výsledky a umožňuje stanovovat požadované výstupy jako export dat, statistika, regulační diagramy apod...