NOVINKA - SPECTRO Q5800 Integrovaný analyzátor maziv a olejů

NOVINKA - SPECTRO Q5800 Integrovaný analyzátor maziv a olejů


Toto nové řešení Vám umožňuje mít univerzální analytický nástroj. Tento patentovaný návrh kombinuje čítač částic,
filtraci, elementární spektrometr s IČ spektrometrem a viskozimetrem.
Můžete testovat stav a kondici zařízení (otěry),
kontaminaci a stav maziv pomocí měření velice malého množství oleje bez nutnosti použití rozpouštědel.

Může vylepšit Vaše operace třemi způsoby:

1. Lepší využití vybavení pro lepší bezpečnost, snížení prostojů, prodloužení živostnosti komponentů,
optimalizovanou výměnu částí a snížení spotřeby oleje a paliva.

2. Lepší údržba vybavení pro identifikaci a měření kontaminace maziv a opotřebení komponentů, eliminaci
zbytečných oprav nebo inspekcí, snížení servisních zásahů a oprav přímo na místě a optimalizaci servisních intervalů.

3. Lepší management vybavení pro přesnější odhad nákladů a řízení, zlepšení evidence a identifikace
chybných postupů operátorů.

q5800