NOVINKA - Přenosný RTG analyzátor SPECTRO SCOUT

yyy

Nový SPECTRO SCOUT je energo disperzní rentgeno fluorescenční (ED-XRF) analyzátor, který má srovnatelný
analytický výkon stolních laboratorních analyzátorů jako je SPECTRO XEPOS, přičemž využívá lehkou přenosnost 
SPECTRO xSORTu. SPECTRO SCOUT rychle a spolehlivě dosahuje skutečně laboratorních výsledků přímo v terénu za
neuvěřitelně nízkou cenu.

Pro všechny podstatné prvky v rozsahu od Na až po U nabízí SPECTRO SCOUT vyjímečný výkon při širokém koncentračním
rozsahu. Rovněž nabízí obrovskou zpětnou vazbu. Díky neobyčejné přesnosti a rychlosti přímo v terénu je SPECTRO SCOUT
ideální pro terénní aplikace.

Zjednodušený program dodává výkonné dotykové rozhranní. Předdefinované aplikační balíčky jsou vytvořené s ohledem
na specifické požadavky úloh. Jedinečná iCAL kalibrace potřebuje jen 1 vzorek a pouze 5 minut pro rekalibraci.
Nízká hmotnost a malé rozměry nabízí mimořádnou mobilitu. Volitelný integrovaný video systém umožňuje přesné měření požadovaného místa společně s uložením obrázku v bodě měření.

Demonstační video: