NOVINKA!!! Mobilní spektrometr SPECTROPORT

Výrobce SPECTRO Analytical Instrument uvedl na trh nový model mobilního jiskrového spektrometru - SPECTROPORT.

Pokud není přesnost měření ručních spektrometrů na dostatečné úrovni, nabízí se tento přístroj, který využívá pokročilé technologie opticko emisních spektrometrů od firmy SPECTRO. Přístroj SPECTROPORT má mnoho předností "vlajkové lodi" SPECTROTESTu, ale má nižší hmotnost a menší rozměry. Hlavní předností je maximální přesnost měření u prvků: C, P, S, B, Li, Be, Ca, Si, Mg a Al.  

U většiny analýz je doba měření srovnatelná s ručními rentgenovými spektrometry, tzn. řádově jednotek sekund.

Navíc přidává pocit pohodlí a jednoduchosti v použití při zachování výjimečné přesnosti měření a širokého analytického rozsahu.   

Předdefinované kalibrační balíčky a nový exklusivní systém iCAL 2.0 eliminuje potřebu opakované rekalibrace, což je příčinou nechtěných prostojů. Tento patentovaný systém rekalibrace opět využívá pouze jeden jediný rekalibrační vzorek a doba rekalibrace je kratší než 4 minuty. Diagnostický Systém iCAL 2.0 zajistí stabilní výkon během celého pracovního dne i díky nové technologii, která umožní přesné výsledky bez ohledu na změny teploty okolního prostředí bez nutností rekalibrace.

 HLAVNÍ PŘEDNOSTI:

-  přesná analýza problematických prvků: C, P, S, B, Li, Be, Ca, Si, Mg a Al.

- stejně rychlá analýza jako u RTG ručních spektrometrů (typicky od 2 do 10 sekund)

- nový samo nastavitelný optický systém, zajišťující konstantní výsledky i při změně okolní teploty 

- unikátní patentovaná rekalibrace iCAL 2.0

- provedení s akumulátorem umožňuje až 800 měření na  jedno nabití

(c) 2011 - 2024 Copyright SPECTRO CS, s.r.o.