Dvacáté výroční registrace a dvacet let úspěšné činnosti

Koncem srpna 2011 uplynulo 20 let od registrace společnosti SPECTRO CS, s. r. o. a počátkem ledna 2012 byl dovršen dvacátý rok úspěšné činnosti. Pracovníci společnosti tak navázali na předchozí více než dvacetipětileté zkušenosti se servisem laboratorních přístrojů u předchozího zaměstnavatele.

V průběhu dvaceti let marketingu, prodeje a servisu spektrometrů firmy SPECTRO A. I., GmbH, Kleve SRN a SPECTRO Inc., Littleton, USA bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. Dosáhli jsme toho nabídkou špičkové techniky a dokonalého servisu, jakož i podpory našich uživatelů. Od roku 1996 vlastníme a neustále obnovujeme certifikaci dle ISO, která nám přispívá k zajištění dokonalé činnosti.

Velkou pozornost věnujeme i pravidelnému školení pracovníků prodeje a servisu, kteří každoročně absolvují speciální školení u výrobců a dodavatelů. Náklady na tato školení nejsou zanedbatelné, ale přispívají k vynikajícím výsledkům v oblasti servisu, ročních prohlídek a kontrol.

Naše společnost se zaměřuje na poskytování služeb pouze na území České republiky, poněvadž oblast Slovenska zajišťuje naše sesterská firma SPECTRO APS, spol. s r.o., Martin, která vznikla v roce 1993 (po rozdělení Československa). Její pracovníci mají rovněž dlouholeté zkušenosti s prodejem, marketingem a servisem spektrometrů.

Koncem roku 2011 odešel do starobního důchodu náš dlouholetý pracovník pan František Schmid, který velmi dobře zajišťoval po více než 17 let servis v oblasti Čech a pomohl ke snížení nákladů na servis (podstatně nižší náklady na jízdné) našim zákazníkům. Za jeho velmi dobrou práci mu patří naše poděkování.

Už od 1. 11. 2011 jsme zaměstnali nového pracovníka Ing. Antonína Brčáka, absolventa ČVUT Praha, který se již nyní velmi dobře zapojuje do servisní činnosti, kterou zajišťuje z Prahy. To rovněž přispěje ke snížení nákladů našich uživatelů po skončení záručního období. Ing. Antonín Brčák bude v krátké době absolvovat celou řadu školení servisních techniků u výrobců a přispěje tak ke zkvalitnění servisu. Spolu s ním se těchto školení zúčastní i další servisní pracovníci naši společnosti.

Rok 2011 patřil pro naši společnost k těm lepším, poněvadž se nám podařilo kontrahovat více než 25 větších analytických systémů. K nim patří mobilní spektrometry SPECTROTEST, laboratorní spektrometry SPECTROMAXx, spektrometry s ICP,  rentgenové spektrometry SPECTRO MIDEX a SPECTRO XEPOS, plynové tavičky VULCAN, analyzátory olejů (OIL Q100, LNF Q200, ASP, Fluidscan Q1000, OIL M/C).

Obzvláště velmi dobrých výsledků se nám podařilo dosáhnout prodejem analyzátorů pro tribotechniku olejů a maziv, které dodáváme od významného světového výrobce těchto přístrojů, a to SPECTRO Incorporated z USA. Doufáme, že i v letošním roce dosáhneme podobných výsledků jako v minulých letech a rozšíříme tak okruh našich nových zákazníků.