Automatická kontejnerová laboratoř NUCLEUS od firmy FLSmidth

Velcí světoví výrobci optických spektrometrů už před více než 17 roky vyvinuli automatické analytické systémy, kde spektrometr, bruska (fréza), robot, počítače a další zařízení byly nainstalovány do ocelového kontejneru, který bylo možno umístit do blízkosti výrobního agregátu. Tento systém byl plně automatizován a nebyla potřebná přítomnost obsluhy. To pak umožnilo zkrátit čas potřebný na dopravu vzorku na minimum a zkrátit tak významně celkový čas analýzy. Automatizované systémy firmy FLSmidth jsou nainstalovány v ARCELOR MITTAL a tři ve firmě VÍTKOVICE.

Celá automatická laboratoř se skládá z následujících hlavních částí:

 • spektrometr SPECTROLAB  (obr. 1)
 • robot – manipulátor (obr. 1)
 • fréza s dvěmi hlavami pro přípravu tvrdých a měkkých vzorků (obr. 2)
 • kamera pro vyhodnocení ofrézovaných vzorků (obr. 3)
 • tiskárna pro označení vzorků (obr. 4)
 • PC s dotykovým displejem pro zadávaní identifikace vzorků (obr. 5 a 6)
 • přepravník vzorků
 • další dva PC, tiskárna, klimatizace, úložiště vzorků

Po odběru, ochlazení a vložení vzorku do systému se zadá příslušná identifikace na dotykovém panelu zvenku kontejneru. U vstupního zařízení se měří teplota vzorku a v případě, že je vyšší než nastavená max. teplota 50°C, systém čeká než se vzorek ochladí. Poté se pomocí přepravníku a robotu umístí na frézu, kde dojde k jeho ofrézování. Následně vzorek uchopí robot a pomocí kamery vyhodnotí, zda je použitelný pro analýzu, popř. si zapamatuje vadná místa (díra apod.) na kterých se nemůže provést měření. Pak je vorek položen na jiskřiště spektrometru a provede se jeho analýza. SW automaticky vyhodnotí výsledky měření a případná odlehlá měření vyřadí. Nakonec je vzorek označen pomocí nálepky a umístěn do sběrného koše. U celého systému se čas od času provádí samokontrola (tzv. driftcheck). To znamená, že se v předdefinovaných intervalech změří kontrolní vzorky a pokud naměřené výsledky nevyhovují předdefinovaným mezím, automaticky se provede rekalibrace spektrometru. Výsledky analýz se spolu s případným chybovým hlášením automaticky přenášejí do laboratoře, popř. velín.

Kategorie

 • Jiskrové spektrometry

Aplikace

 • Analýza chemického složení kovových materiálů

Odvětví

 • Kovozpracující průmysl

Výrobce

 • Spectro Analytical Instruments

(c) 2011 - 2024 Copyright SPECTRO CS, s.r.o.