SPECTRO SCOUT

Nový SPECTRO SCOUT je energo disperzní rentgeno fluorescenční (ED-XRF) analyzátor, který má srovnatelnýanalytický výkon stolních laboratorních analyzátorů jako je SPECTRO XEPOS, přičemž využívá lehkou přenosnost SPECTRO xSORTu. SPECTRO SCOUT rychle a spolehlivě dosahuje skutečně laboratorních výsledků přímo v terénu zaneuvěřitelně nízkou cenu.

Pro všechny podstatné prvky v rozsahu od Na až po U nabízí SPECTRO SCOUT vyjímečný výkon při širokém koncentračnímrozsahu. Rovněž nabízí obrovskou zpětnou vazbu. Díky neobyčejné přesnosti a rychlosti přímo v terénu je SPECTRO SCOUTideální pro terénní aplikace.

Zjednodušený program dodává výkonné dotykové rozhranní. Předdefinované aplikační balíčky jsou vytvořené s ohledemna specifické požadavky úloh. Jedinečná iCAL kalibrace potřebuje jen 1 vzorek a pouze 5 minut pro rekalibraci.Nízká hmotnost a malé rozměry nabízí mimořádnou mobilitu. Volitelný integrovaný video systém umožňuje přesné měření požadovaného místa společně s uložením obrázku v bodě měření.

Demonstační video:

Kategorie

 • Mobilní spektrometry
 • Rentgenové spektrometry

Aplikace

 • Analýza chemického složení kapalných materiálů
 • Analýza chemického složení kovových i nekovových materiálů
 • Analýza chemického složení kovových materiálů
 • Analýza chemického složení pevných, sypkých i kapalných materiálů
 • Analýza drahých kovů
 • Analýza RoHS a WEEE

Odvětví

 • Chemický průmysl
 • Drahé kovy
 • Environmentální průmysl
 • Kovozpracující průmysl
 • Výzkum a vývoj

Výrobce

 • Spectro Analytical Instruments