CoolCheck2

Automatický systém pro analýzu chladících kapalin a naftových odpadů.

CoolCheck2 umožňuje automatické měření a profilování stavu chladících směsí a celistvost naftových odpadů. Analyzér využívá

oba typy spektrometrů (NIR a UV) pro stanovení aktuální kondice chladícího systému.


- Navrženo i pro netrénovanou obsluhu

- Spouští 9 různých testů, za méně než 45 sekund

- Naměřené výsledky jsou odstupňovány pro jednoduchou indikaciů jsou-li vlastnosti směsi: NORMALNÍ

   ABNORMÁLNÍ nebo VÁŽNÉ

- Poskytuje impuls k nápravnému opatření pro vyvarování se potenciálnímu poškození ještě, než k němu dojde

- Nahrazuje agresívní a nebezpečné chemikálie a nepřesné testovací pásky, použité u manuálního měření


CoolCheck2 pomáhá s prevencí před nejčastějšími problémy u chladících systémů:

- Záměna typu směsi

- Degradace klíčových vlastností aditiv

- Kontaminace systému

Kategorie

  • Přístroje pro prediktivní údržbu a analýzu olejů a paliv

Aplikace

  • Analýza kovových materiálů v olejích a palivech
  • Analýza olejů a paliv
  • Měření degradace a kontaminace olejů

Odvětví

  • Chemický průmysl
  • Environmentální průmysl
  • Petrochemický průmysl
  • Vojenský průmysl

Výrobce

  • Spectro Scientific