Komplexní řešení pro rychlou spektrální analýzu

SPECTRO XEPOS 5

Elementární analyzátor navržený pro nejnáročnější aplikace - Energo Dispersní Rentgenový Flourescenční (ED XRF) spektrometr SPECTRO XEPOS

Nový spektrometr představuje podstatný skok v energo dispersní fluorescenční technologii. Umožňuje průlomové přednosti v oblasti víceprvkové analýzy hlavních, ale i stopových koncentrací prvků. Nové pokroky v buzení a detekci přináší výjimečnou citlivost (limity detekce), přesnost a správnost měření. Excelentní přístroj vyniká hlavně v oblasti kritických úloh - od rychlých přehledových analýz, až k přesnému řízení jakostí výrobků. Vhodné použití je v online zpracování v různých odvětvích průmyslu, jako je geologie, hornictví, monitorování životního prostředí a nakládáni s odpady a pro výzkum a vývoj na akademické půdě.

Různé verze provedení maximalizují výkon pro vybrané elementární skupiny specifických matric. Inovovaná rentgenka a unikátní nová adaptivní budící technologie poskytují tu nejvyšší možnou citlivost optimalizovanou na cílové prvky. 

xepos_xep05_schematics2

Celkový přehled

Měřící komora

Princip buzení 

Pracovní postup

Metoda Turboquant

Kategorie

Aplikace

  • Analýza chemického složení kapalných materiálů, Analýza chemického složení kovových i nekovových materiálů, Analýza chemického složení kovových materiálů, Analýza chemického složení pevných, sypkých i kapalných materiálů, Analýza olejů a paliv, Analýza RoHS a WEEE

Odvětví

  • Chemický průmysl, Environmentální průmysl, Farmaceutický průmysl, Kovozpracující průmysl, Petrochemický průmysl, Potravinářský průmysl, Vojenský průmysl, Výzkum a vývoj

Výrobce

  • Spectro Analytical Instruments

Ke stažení