Komplexní řešení pro rychlou spektrální analýzu

Produkty

Klíč. slovo:
Kategorie:
Aplikace:
Odvětví:
Výrobce:
SPECTRO xSORT

SPECTRO xSORT

Nový kompaktní energodisperzní RTG fluorescenční spektrometr SPECTRO xSORT je vhodný pro průběžnou, provozně odolnou ruční analýzu chemického složení materiálu, třídění šrotu a vstupního materiálu, stanovení RoHS a environmentálních aplikací. SPECTRO xSORT využívá... |detail produktu|

SPECTRO SCOUT

SPECTRO SCOUT

Nový SPECTRO SCOUT je energo disperzní rentgeno fluorescenční (ED-XRF) analyzátor, který má srovnatelný analytický výkon stolních laboratorních analyzátorů jako je SPECTRO XEPOS, přičemž využívá lehkou přenosnost  SPECTRO xSORTu. SPECTRO SCOUT rychle a... |detail produktu|

SPECTRO iSORT

SPECTRO iSORT

SPECTRO iSORT je nový ruční analyzátor kovů s bateriovým napájením. Základní charakteristika analyzátoru SPECTRO iSORT: Celková a přesná analýza kovů na bázi Fe, Ni, Al, Cu, Ti a Co Automatická identifikace analýzy kovů bez zásahu operátora ICAL –... |detail produktu|

SPECTROPORT

SPECTROPORT

Výrobce SPECTRO Analytical Instrument uvedl na trh nový model mobilního jiskrového spektrometru - SPECTROPORT. Pokud není přesnost měření ručních spektrometrů na dostatečné úrovni, nabízí se tento přístroj, který využívá pokročilé technologie opticko emisních... |detail produktu|

SPECTROTEST CCD

SPECTROTEST CCD

V roce 1979 vyvinula firma SPECTRO první SPECTROTEST. Pojem "Spectrotesting" , který se stal celosvětovým termínem v oblasti analýzy materiálu, dokazuje nepřekonatelný úspěch tohoto systému. S novým SPECTROTESTEM firma nejen pokračuje v této tradici, ale přivádí zcela... |detail produktu|

SPECTROMAXx

SPECTROMAXx

Optický emisní spektrometr s vysokým rozlišením SPECTROMAXx je navržen pro měření velkého množství vzorků a lze jej využít pro analýzu prakticky všech kovových materiálů. K jeho hlavním přednostem patří snadná obsluha. Je to nejprodávanější opticko emisní... |detail produktu|

SPECTROCHECK

SPECTROCHECK

Maximální výkon a spolehlivost   za nejnižší možnou cenu  Nový stacionární analyzátor kovů SPECTROCHECK je specificky navržen, aby splnil náročné požadavky na výkon a rozpočet malých a středních  sléváren a provozů. Je... |detail produktu|

SPECTROLAB

SPECTROLAB

Stacionární spektrometr nejvyšší kategorie s hybridním optickým systémem pro nejpřesnější analýzu kovů. Novým přístrojem řady SPECTROLAB společnost SPECTRO představuje moderní třídu analyzátorů kovů s významným zlepšením analytických parametrů, podstatně... |detail produktu|

SPECTRO ARCOS II

SPECTRO ARCOS II

ICP spektrometr SPECTRO ARCOS II nabízí až dvakrát lepší rozlišení, a stává se tak ideálním analyzátorem velmi složitých materiálů s bohatým množstvím čar a pro ultrastopovou analýzu. Největší výrobce spektrometrů firma Spectro AI, Kleve, SRN uvedla na začátku roku... |detail produktu|

SPECTRO BLUE

SPECTRO BLUE

ICP spektrometr s automatickým simultálním optickým systémem s polovodičovými detektory pro kvantitativní, spektrochemickou a elementární analýzu kapalin. |detail produktu|

SPECTRO GENESIS

SPECTRO GENESIS

SPECTRO GENESIS je na trhu jediný ICP spektrometr dodávaný se skupinou metod, které jsou kalibrované ve výrobě a vyhovují EPA a mezinárodním standardům pro typické aplikace v oblasti životního prostředí. Jsou v nich zahrnuty: voda, odpadní voda, půda, odpadní kaly, usazeniny a... |detail produktu|

SPECTRO ICP MS

SPECTRO ICP MS

Poprvé byl představen v březnu 2010 na konferenci Pittcon v USA. Otevírá se nová éra ICP hmotové spektrometrie, protože přístroj SPECTRO MS je prvním plně simultánně měřicím ICP-MS na světě. Umožňuje stanovit více než 75 chemických prvků s asi 210 izotopy. SPECTRO MS... |detail produktu|

SPECTRO MIDEX

SPECTRO MIDEX

Přístroj SPECTRO MIDEX je stolní rentgenový spektrometr pro rychlou nedestruktivní analýzu chemického složení drahých kovů a dentálních slitin. Je možno jej výhodně využít i pro aplikace RoHS a WEEE. Nedestruktivní analýzy s vysokou citlivostí a malá měřící plocha jsou... |detail produktu|

SPECTRO XEPOS 5

SPECTRO XEPOS 5

Elementární analyzátor navržený pro nejnáročnější aplikace - Energo Dispersní Rentgenový Flourescenční (ED XRF) spektrometr SPECTRO XEPOS.  Nový spektrometr představuje podstatný skok v energo dispersní fluorescenční technologii. Umožňuje průlomové přednosti... |detail produktu|

Spectroil Q100

Spectroil Q100

Nový, kompletně polovodičový opticko emisní spektrometr Spectroil Q100 slouží k analýze použitých olejů z hlediska obsahů a chemického složení otěrových kovů. Vlastnosti: Vyhovuje normě ASTM D6595 - "Standard Test Method for Determination of Wear Metals and... |detail produktu|

Spectro LNF Q200

Spectro LNF Q200

Analyzátor velikosti a klasifikátor tvarů částic včetně vyhodnocení viskozity. Spectro LNF Q200 používá laserové technologie a pokročilý SW pro identifikaci částic v olejích. Hlavní rysy analyzátoru Spectro LNF Q200: Malé rozměry a robustní konstrukce ... |detail produktu|

SPECTRO LNF Q200 - Automatic Sample Preparation

SPECTRO LNF Q200 - Automatic Sample Preparation

SPECTRO LNF Q200 - ASP (Automatic Sample Preparation) umožňuje automatickou analýzu až 24 vzorků při době zpracování jednoho vzorku 3 až 5 minut (v závislosti na viskozitě). |detail produktu|

Spectro VISC Q300

Spectro VISC Q300

Analýza viskozity použitého oleje umožňuje stanovit včasné upozornění na degradaci a kontaminaci maziva Rychlý, plně automatický viskozimetr Spectro VISC Q300 na analýzu mazacích kapalin. Stolní viskozimetr na měření viskozity při dvou teplotách výpočtu... |detail produktu|

Spectro T2FM Q500

Spectro T2FM Q500

Analytický ferografický systém Spectro T2FM Q500 pro přesné měření a analýzu opotřebených částic v mazivech. Hlavní rysy analytického ferografického systému Spectro T2FM Q500: Účinné oddělení opotřebovaných částic a nečistot od kapalných vzorků ... |detail produktu|

Spectro FDM Q6000

Spectro FDM Q6000

Přenosný přístroj na měření zředění palivem. Tento mobilní přístroj umožňuje stanovovat procentuální množství zředění oleje palivem s přesností +/- 0.2 %. Hlavní rysy analyzátoru Spectro FDM Q6000: Doba měření jen 60 sec Samodiagnostický program v... |detail produktu|


1 | 2 |