Komplexní řešení pro rychlou spektrální analýzu

Minilab

NOVÁ GENERACE SYSTÉMU OLEJOVÉ ANALÝZY
PRO STROJNÍ PRŮMYSL PŘÍMO NA MÍSTĚ 


Olejová analýza umožňuje včasnou indikaci zařízení z hlediska opotřebení  a identifikaci podstaty koroze.  Olejová analýza přímo na místě eliminuje prostoje, vzniklé zasíláním vzorků pro měření v laboratoři a umožňuje provést okamžité rozhodnutí pro nápravu.

Pomocí třech jednoduchých testů, zaručuje MiniLab 53 komplexní analýzy přímo na místě, za účelem okamžitého rozhodnutí,  čímž šetří čas a snižuje náklady na provoz a údržbu. Hlavní přednosti systému:

  • Jediný výrobek, zaručující analýzy na úrovní laboratoře ale přímo na místě.
  • Jednoduché prostředí i pro méně zkušené uživatele bez školení, bez potřeby chemikálií 
  • Jednoduché zpracování dat a interpretace reportů přes "OilView a Trivector report"

Odkaz na stránky výrobce:

Podrobnější informace o Minilab 53

Podrobnější informace o MiniLab 33 

Podrobnější informace o MiniLab 23

Konfigurace se Spectroil Q100 - Minilab 153 - navíc nabízí elementární analýzu 

Podrobnější informace o Minilab 153

Kategorie

Aplikace

  • Analýza chemického složení kapalných materiálů, Analýza kovových materiálů v olejích a palivech, Analýza olejů a paliv, Analýza viskozity olejů a paliv, Klasifikace tvarů a počtů částic, Měření degradace a kontaminace olejů, Měření ředění olejů palivem, Separace a interpretace otěrových částic

Odvětví

  • Chemický průmysl, Environmentální průmysl, Petrochemický průmysl, Vojenský průmysl, Výzkum a vývoj

Výrobce

  • Spectro Scientific