Komplexní řešení pro rychlou spektrální analýzu

Automatická kontejnerová laboratoř NUCLEUS od firmy FLSmidth

Velcí světoví výrobci optických spektrometrů už před více než 17 roky vyvinuli automatické analytické systémy, kde spektrometr, bruska (fréza), robot, počítače a další zařízení byly nainstalovány do ocelového kontejneru, který bylo možno umístit do blízkosti výrobního agregátu. Tento systém byl plně automatizován a nebyla potřebná přítomnost obsluhy. To pak umožnilo zkrátit čas potřebný na dopravu vzorku na minimum a zkrátit tak významně celkový čas analýzy. Automatizované systémy firmy FLSmidth jsou nainstalovány v ARCELOR MITTAL a tři ve firmě VÍTKOVICE.

Celá automatická laboratoř se skládá z následujících hlavních částí:

 • spektrometr SPECTROLAB  (obr. 1)
 • robot – manipulátor (obr. 1)
 • fréza s dvěmi hlavami pro přípravu tvrdých a měkkých vzorků (obr. 2)
 • kamera pro vyhodnocení ofrézovaných vzorků (obr. 3)
 • tiskárna pro označení vzorků (obr. 4)
 • PC s dotykovým displejem pro zadávaní identifikace vzorků (obr. 5 a 6)
 • přepravník vzorků
 • další dva PC, tiskárna, klimatizace, úložiště vzorků

Po odběru, ochlazení a vložení vzorku do systému se zadá příslušná identifikace na dotykovém panelu zvenku kontejneru. U vstupního zařízení se měří teplota vzorku a v případě, že je vyšší než nastavená max. teplota 50°C, systém čeká než se vzorek ochladí. Poté se pomocí přepravníku a robotu umístí na frézu, kde dojde k jeho ofrézování. Následně vzorek uchopí robot a pomocí kamery vyhodnotí, zda je použitelný pro analýzu, popř. si zapamatuje vadná místa (díra apod.) na kterých se nemůže provést měření. Pak je vorek položen na jiskřiště spektrometru a provede se jeho analýza. SW automaticky vyhodnotí výsledky měření a případná odlehlá měření vyřadí. Nakonec je vzorek označen pomocí nálepky a umístěn do sběrného koše. U celého systému se čas od času provádí samokontrola (tzv. driftcheck). To znamená, že se v předdefinovaných intervalech změří kontrolní vzorky a pokud naměřené výsledky nevyhovují předdefinovaným mezím, automaticky se provede rekalibrace spektrometru. Výsledky analýz se spolu s případným chybovým hlášením automaticky přenášejí do laboratoře, popř. velín.

Kategorie

Aplikace

 • Analýza chemického složení kovových materiálů

Odvětví

 • Kovozpracující průmysl

Výrobce

 • Spectro Analytical Instruments